Olika typer av franchising

I Sverige har begreppet franchising en något snävare betydelse än i en del andra länder. I till exempel Storbritannien och USA används uttrycket för typer av verksamheter som i Sverige oftast inte förknippas med franchising.

Franchising kan dock variera till sitt innehåll och som samarbetsmodell. Man kan dela in franchiseformerna i tre huvudsakliga typer:

  • Business format franchising
  • Product distribution franchising
  • Trade name franchising

Det är dock viktigt att komma ihåg att gränserna mellan dessa typer kan vara flytande och många företag går inte att sortera in i enbart en av dem.

Business format franchising

Detta är den franchiseform som vi i Sverige oftast menar när vi talar om franchising. Business format franchising innebär att franchisen innehåller ett helt koncept för att driva en viss form av verksamhet. Så här kan man definiera Business format franchising:

Franchising innebär att någon som äger ett affärskoncept erbjuder andra att mot ersättning få tillämpa konceptet för egen affärsverksamhet.

När vi i fortsättningen använder uttrycket franchising är det i betydelsen business format franchising.

Product distribution franchising

Här är samarbetet mellan franchisegivare och franchisetagare koncentrerat på distribution och i vissa fall produktion av en produkt som franchisegivaren har utvecklat. Produktion, lagerhållning och försäljning av produkterna styrs av ett franchiseavtal. Product distribution franchising omfattar alltså inte ett fullständigt koncept för driften av en franchisetagares företag utan är koncentrerat kring de aktuella varorna. Exempel på product distribution franchising i Sverige är Bandag (däckregummeringsfabriker för lastbilsdäck som har ett flertal franchisetagare i Sverige).

Trade name franchising

På svenska kallas denna typ av franchising ibland för varumärkeslicens, det vill säga att någon upplåter rätten att använda ett varumärke. Ibland samverkar företagen i en sådan franchise med en gemensam bokningsoch marknadsföringsorganisation. I vissa fall samarbetar företagen också kring ett antal namngivna tjänster. Exempel på trade name franchising är Ramada Hotels och Best Western Hotels.

Kontakta oss