Ledning & Styrelse

Ledning & Styrelse

I franchiseföretag finns ofta ett behov av att ha ett bollplank med stor erfarenhet och kunskap i olika skeenden.

Ledning & Styrelse

I franchiseföretag finns ofta ett behov av att ha ett bollplank med stor erfarenhet och kunskap i olika skeenden.

Ibland kan behovet täckas genom att man tar in en kunnig person i styrelsen. Ibland finns det behov av att under lite längre tid få hjälp med specifika frågor i ett s.k. advisory board. Från tid till annan finns också behov av att någon kan gå in och rent praktiskt hantera vissa frågor och förändringar, ett s.k. management uppdrag.

  • Management uppdrag
  • Advisory board
  • Styrelse uppdrag
Kontakta oss