Franchisegivaren

Franchisegivaren, å andra sidan, har sina rättigheter. Franchisegivaren äger konceptet och har frihet att anpassa det efter omständigheterna. Men har franchisegivaren rätt att ändra konceptet helt och hållet? Nej, givetvis inte! Har franchisegivaren upplåtit en franchiserättighet till en pizzarestaurang kan han inte ändra konceptet till att gälla en cykelverkstad. Franchisegivaren kan dock justera menyerna så att man till exempel inkluderar vegetariska pizzor. Ett exempel som visar hur svår gränsdragningen är när det gäller justering av konceptet är när McDonald’s införde frukost på sina restauranger. Franchisetagarna hade gått in i ett koncept som serverade snabbmat oftast från lunch till långt in på natten. Franchisegivaren kompletterade med frukostmeny, vilket medförde helt nya råvaror och menytavlor, och ställde krav på att franchisetagarna skulle öppna tidigt, vilket medförde stora krav på ökad bemanning. Var detta en tillåten justering av konceptet eller en förändring av grundförutsättningarna?

I de flesta franchisesystem påtar sig franchisegivaren en skyldighet att följa med i den affärsmässiga utvecklingen inom den bransch man verkar inom. Denna skyldighet kan tolkas som en rättighet för franchisetagarna att få ställa krav på franchisegivaren i utvecklingsfrågor. Franchisetagarna ska inte behöva hålla kontroll på internationella trender, detta är en typisk uppgift för franchisegivaren. Den franchisegivare som fastnar i gamla mönster och inte är villig att utvecklas eller att anpassa sig, begår ett avtalsbrott om ”utvecklingsparagrafen” finns med i avtalet.

Märks i franchiseavgiften

Rättigheter och skyldigheter speglas ofta i det pris man betalar. Den som har många och stora rättigheter och/eller inga eller små skyldigheter betalar oftast en hög avgift. Avgiften kan därmed inte sägas vara dyr eftersom man får mycket för pengarna. Den som däremot ser att en avgift är oroväckande låg, bör genast undersöka om man överhuvudtaget får några rättigheter.

Kontakta oss