Digital hantering av handbok och checklistor

Digital hantering av handbok och checklistor

Digital hantering av handbok och checklistor

Chainformation är molntjänsten för att driva operativ kvalitet och ”compliance” genom hela er kedja.

Förenkla och effektivisera driften av er kedja, så att riktlinjer för affärskoncept och varumärke efterföljs av alla. Med digitala handböcker och interaktiva checklistor mäter och följer ni enkelt upp så att dagliga och viktiga rutiner verkligen genomförs.

Den kunskap som finns i era handböcker, eller som åtminstone borde finnas där, utgör dessvärre i många fall ett dammigt monument över goda ambitioner. Den står i bokhyllan på kontoret eller ligger i en bortglömd mapp på den gemensamma servern.

I Chainformations plattform får er franchisehandbok det liv den förtjänar; en integrerad del av den löpande kommunikationen och den dagliga driften i din franchisekedja. I realtid kan du enkelt skapa nytt eller uppdatera befintligt innehåll samt säkerställa att enbart de som berörs av informationen kommer åt den. Du kan dessutom spåra vem som läst eller inte läst er handbok, ner på sidnivå.

Genom att koppla Handboken till digitala och interaktiva checklistor kan ledningen och närmaste chef få full koll så att dagliga och viktiga rutiner verkligen genomförs. Avvikelser och fel rapporteras i realtid så att åtgärder kan vidtas innan det påverkar kunderna.

I Chainformation kan er handbok, checklistor och all annan information hanteras på olika språk, för olika roller, marknader och koncept och den är naturligtvis tillgänglig från alla mobila enheter 24/7. Det är marknadens vassaste system för att digitalisera driftstöd och support genom hela er kedja – oavsett om ni har 5, eller 500 enheter.

Klicka här för att boka en 15 min demo så visar vi hur du kan effektivisera din kedjedrift, på riktigt.

Kontakta oss