Byt kapitel

Kapitel 5 – Hur man börjar – Franchiseprojektet

Innan man börjar förbereda en franchiseexpansion bör man värdera sitt affärskoncept som beskrivs i kapitel 3 och 4.

Kontakta oss