Franchisegivaren

Den som har en väl fungerande och lönsam affärsverksamhet vill naturligtvis ofta expandera och låta verksamheten växa. Man kanske vill öppna ytterligare en butik, en ny fabrik eller ett nytt försäljningskontor. Då måste man ofta göra en investering på en ny plats och låta någon anställd driva det nya stället. Franchising innebär en möjlighet att expandera sin verksamhet och affärsidé utan att själv behöva göra investeringen, ha personalansvar och liknande för de nya enheter som sätts upp. Istället betalar franchisetagaren hyra för tillgången till affärsidén och konceptet. Då kan franchisegivaren expandera, skydda distributionen av sina produkter och/eller enbart tjäna pengar på att hyra ut affärsidén. Franchisegivaren kan tjäna sina pengar på ett eller flera av följande sätt:

  • Inträdesavgift – initial avgift när franchisetagaren startar sin verksamhet
  • Franchiseavgift eller hyra av affärskonceptet
  • Varupåslag på de varor franchisegivaren säljer till franchisetagaren
  • Delning av provisioner eller andra intäkter

Franchisegivaren äger alltså ett affärskoncept som han eller hon erbjuder andra att hyra för egen affärsverksamhet.

Kontakta oss