Singel-franchisetagare

En del människor är mer lämpade än andra att driva eget företag, och att driva eget företag i en franchisekedja utgör på det viset inget undantag. Även om det finns ett beprövat affärskoncept och support från franchisegivaren så är det ändå franchisetagaren som ska driva företaget. Det kräver en särskild förmåga men också en insikt om att det är på ”mig” det hänger. ”Jag” måste prestera och ta det yttersta ansvaret för att saker och ting ska hända. Den här insikten och framförallt förmågan att sätta fart på de aktiviteter som ska genomföras är något man letar efter när det gäller rekrytering av egna företagare.

Det räcker dock inte att ha rätt personliga förutsättningar, man måste också förfoga över det kapital som krävs för att kunna starta och driva företaget. Det ena kan så att säga inte leva utan det andra.

Krav- respektive idealprofil

Innan man börjar rekryteringsarbetet måste man tänka igenom vilka krav man har på den som ska bli franchisetagare. Det är då viktigt att redan från start skilja på ideal- och kravprofil.

Idealprofil
 • Idealprofilen beskriver den perfekta kandidaten exempelvis så här:
 • Omfattande erfarenhet på alla relevanta områden
 • En personlighet som alla vill ha
 • Stark motivation och vilja
 • Förutsättningar att snabbt sätta igång verksamheten
 • Vilja och förmåga att arbeta inom ramarna för ett gemensamt koncept
 • God privatekonomi
 • Rejält med kapital

Som du säkert håller med om finns det inte många med en sådan personlighetsprofil. I varje fall finns det inte tillräckligt många för att kunna befolka alla de enheter man vill expandera med i en kedja. Men det finns ändå anledning att skissa en bild av den aktuella idealprofilen så att man kan se vart åt man ska sträva i sin rekrytering.

Kravprofil

Kravprofilen är något annat. Kravprofilen är den nivå som det är nödvändigt att kedjans franchisetagare har eller bättre. De områden som man generellt bör beakta är:

 • Förkunskapsbehov
  Vad måste en franchisetagare ha med sig som grundkunskap? Krävs det exempelvis:
  • Särskild utbildning
  • Särskild behörighet – exempelvis elektriker
  • Säljerfarenhet
  • Personalerfarenhet
  • Branscherfarenhet
 • Fler än en ägare eller familj där flera arbetar i verksamheten
 • Särskild ålder
 • Särskilda personliga egenskaper exempelvis
  • Detaljsinne
  • Konstnärlighet
  • God fysik
Specifika krav på franchisetagare

Så långt har kravprofilen rätt stora likheter med hur en kravprofil kan se ut vid rekrytering av anställda.

En utvärdering av en franchisekandidat innehåller alla de bedömningspunkter som finns i en rekrytering av en anställd. När man rekryterar en franchisetagare tillkommer ytterligare en dimension, nämligen om kandidaten har den komposition av egenskaper som behövs som egenföretagare. Här gäller det att bedöma varför kandidaten vill bli egen företagare. Det gäller också att försöka utröna hur han/hon ser på riskfaktorn i företagandet. Det är viktigt att kandidaten bedömer och kalkylerar risken och därefter tar den. Varken dumdristighet eller överdriven rädsla för risk är bra företräden hos en blivande företagare.

En annan viktig del är att försöka få en uppfattning om hur kandidaten har skött sin ekonomi. Det man helst vill se är någon som tjänat pengar genom affärer och därefter lyckats göra nya affärer och därmed ökat sitt kapital. I varje fall vill man undvika den som aldrig lyckats att tjäna pengar – trots att möjligheter kanske har funnits – eller haft tendenser till slöseri. Kom ihåg att i affärer är det stor skillnad på dem som gör dem och dem som bara pratar om dem.

Det kan i vissa fall finnas en motsägelse mellan den som är extremt lämplig som egenföretagare och de krav som finns på en franchisetagare. Behovet av intensitet och vilja till utveckling måste gå att kombinera med en känsla för behovet av enhetlighet och samarbete inom en kedja. Därför söker man en person som kan använda sin energi och framåtanda inom ramen för ett nära samarbete med andra franchisetagare.

Kravprofilen på en franchisetagare måste därför kompletteras med specifikationer som exempelvis:

 • Ekonomi
  • Nettoförmögenhet
  • Likvida tillgångar
  • Löpande kostnadsnivå i hemmet
  • Övriga inkomster i familjen
 • Lämplighet som egenföretagare
  • Förmåga att värdera möjlighet och risk
  • Egen ”motor”
  • Positiv inställning till försäljning
  • Intresse för vinst
  • Intensitet
  • Koncentration på det viktiga
  • Förmåga att prioritera – inte intressera sig för oväsentligheter
  • Beredd att satsa 100 % på jobbet – i varje fall under perioder
 • Lämplighet som franchisetagare
  • Vilja att hyra – och acceptera – ett koncept
  • Förmåga att ingå i en grupp som gör på samma sätt
  • Samarbetsvillig

Ovanstående krav och kriterier ska ses som det ramverk som varje koncept bör ha som utgångspunkt vid sin rekrytering av franchisetagare. Eftersom alla franchisesystem är olika väger innehållet i profilerna olika tungt. I vissa profiler betyder affärsmannaskap väldigt mycket medan det i andra profiler är en viss kompetens som väger tyngst. Det är stora skillnader i kravprofilen för exempelvis en kioskägare och en fastighetsmäklare.

Kontakta oss