Ändring av varuinköp

Franchisetagaren köper inte nya varor

Om man som franchisegivare också är leverantör till sina franchisetagare har man bra kontroll på franchisetagarnas ekonomi från två håll. Man märker då om inköpen börjar minska – utan att kundernas efterfrågan har minskat – vilket kan ses som ett förstadium till att betalningarna slutar komma.

Även här gör man bäst i att rycka ut och hjälpa franchisetagaren att få rätsida på ekonomin. Något har gått snett och franchisetagaren har inte råd att köpa varor. Utan varor avtar intäkterna och till slut är konkursen oundviklig. En genomgång av ekonomin och saneringsåtgärder kan få ordning på verksamheten. Om det är omöjligt kan franchisegivaren överväga att lägga ett bud på verksamheten för att ”köpa ut” franchisetagaren.

Franchisetagaren köper varor från annan

När man upptäcker att en franchisetagare inte fyller på sina lager genom att köpa nya varor kan förklaringen vara att franchisetagaren har ont om pengar, men det kan också vara illojalitet med i spelet. Franchisetagaren kanske går utanför konceptet och köper varor från någon som inte finns med på listan över godkända leverantörer. Det finns alltid mindre samvetsgranna personer som handlar med varor utan att betala skatter och avgifter för varorna eller rent av handlar med stöldgods. All sådan handel måste snabbt stävjas för att upprätthålla kvaliteten och moralen i kedjan och givetvis för att undvika en skandal på första sidan i kvällstidningarna.

Om man har krav på särskilda godkända leverantörer i sitt franchisesystem måste man också få veta av dessa leverantörer hur mycket och när franchisetagarna handlar. Om man upptäcker att någon franchisetagare inte handlar som förväntat, måste man göra en ”kvalitetskontroll” för att kontrollera om det finns varor och därefter följa upp var de kommer ifrån. Köp utanför systemet drar också ned den gemensamma inköpsvolymen, vilket leder till att leverantörerna inte kan hålla så låga priser som de har lovat. Illojaliteten som den fuskande franchisetagaren visar drabbar alltså inte bara staten och franchisegivaren utan även franchisetagarkollektivet.

Kontakta oss