Utveckling

Ett franchisesystem bygger på att parterna hänger med på marknaden och följer den affärsutveckling som förekommer i den bransch man är verksam inom. Utan egen utveckling stannar varje system. Det som är aningen unikt inom franchising är att båda parter ska bidra till utveckling. Franchisegivaren ska leda utvecklingen och ansvara för utbildningen.

Om franchisegivaren inte har egna resurser för utbildning ska franchisegivaren föreskriva vilka utbildningar som franchisetagaren måste genomgå för att kunna bedriva rörelsen på ett lyckat sätt. Det är också vanligt att föreskriva ett utbildningsprogram med praktik hos andra verksamma enheter inom franchisesystemet.

Franchisetagaren, å sin sida, ska påta sig skyldigheten att genomgå denna utbildning med godkända resultat och även att medverka vid utbildnings- och utvecklingsmöten löpande under avtalstiden.

Kontakta oss