Skyldigheter för franchisetagaren

Varje franchisetagare ska av omvärlden uppfattas som en länk i samma kedja. Det är därför otroligt viktigt att varje franchisetagare driver sin enhet enligt givna regler och att varje franchisetagare har den givna organisation som föreskrivs i avtalet eller handboken. Franchisetagaren får inte avvika från konceptet och får inte modifiera det. Den franchisetagare som har en idé till förändring, ska föra fram den till franchisegivaren. Franchisegivaren ska därefter testa idén och – om den för konceptet framåt – föra in den i konceptet till fromma för alla franchisetagare.

Figur 19: Franchisekvartetten™

En annan viktig skyldighet som franchisetagaren har är att löpande betala för rättigheten genom de olika avgifter och kostnader som framgår av avtalet.

Kontakta oss