Dela kunskap och kommunicera förändringar effektivt

Dela kunskap och kommunicera förändringar effektivt

Dela kunskap och kommunicera förändringar effektivt

Har alla medarbetare i ditt franchisenätverk tillgång till rätt information för varje situation eller utgör kommunikation en svag länk i din kedja?

Tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt i förhållande till vilken roll du har, ger goda förutsättningar för ett bra kundmöte tvärs genom din franchisekedja. Medarbetarens förutsättningar att förvandla koncept till verklighet får aldrig vara den svaga länken. Därför är tillgången till gemensamma mål och vilka prestationer som leder till önskvärt resultat avgörande för en framgångsrik styrning av ditt franchisekoncept. Vad är acceptabla metoder och vilka arbetssätt ligger helt utanför konceptets ramverk? Ditt varumärke är en tillgång som förtjänar bästa möjliga omvårdnad. Det är viktigt oavsett bransch och storlek på din verksamhet. Ju snabbare ni växer, desto mer nya personer kommer och går, desto viktigare är det att säkra tydlighet och transparens så inte konceptet urvattnas.

Din kedjas framgång är beroende av er förmåga att kommunicera effektivt, säkra konceptefterlevnad och samarbeta internt. Chainformation är specialutvecklat och marknadens vassaste plattform för detta ändamål.

Kontakta oss