Franchise Konsult

Franchise Konsult

Konsulten arbetar med att hjälpa företag som vill eller har expandera(t) med franchise som affärsmetod i olika faser av expansionen.

Franchise Konsult

Franchise konsulten arbetar med att hjälpa företag som vill eller har expandera(t) med franchise som affärsmetod i olika faser av expansionen.

När du startar din franchise bygger du in affärsmetoder, den gemensamma ekonomin och sättet att samarbeta i avtal, prospekt och handbok. Att ändra de arbetsformerna senare är om inte omöjligt så i alla falla svårt och nästan alltid förenat med stora kostnader. Franchise konsulten arbetar med att underlätta dina beslut innan du har bestämt dig och hjälper dig sedan med ett professionellt program som tar dig från beslut till dess det är dags att börja rekrytera franchisetagare. Genom att kombinera kunskap och erfarenhet inom franchising med din kunskap om koncept och marknad skapar vi en franchise som tål påfrestningar även när kedjan vuxit sig stor.

Franchise konsulten arbetar också med franchisekedjor som behöver förändra sitt franchisekoncept, både med analysen och genomförandet. När kedjan expanderar utanför Sverige arbetar konsulten med att förbereda konceptet och hjälp med att genomföra själva expansionen.

Kontakta oss