Avtal

Avtal

Avtal

Många tror att Franchiseavtalet är det första och ibland enda man behöver för att komma igång med franchising. Så är dock inte fallet. Ett avtal måste ha ett innehåll och det skapas när man bygger sitt affärskoncept och franchiseprojektet. Först när fördelningen av ansvaret har bestämts och alla detaljer har kommit på plats är det dags att fundera på ett franchiseavtal.

Eftersom ett franchiseförhållande skall bygga på ett win-win-koncept så gäller det att skapa ett balanserat franchiseavtal. De avtal som har kallats slavkontrakt ska inte få förekomma inom franchising. Vi företräder en tanke om etiskt hållbar franchising och då krävs att avtalet är välbalanserat till förmån för båda parter.

Kontakta oss