Vi tar din kedja till nästa nivå

Våra konsulter har lång erfarenhet från företagsledning, VD och styrelse i bl.a. McDonald´s, Burger King, Sibylla, TGIF, Texas Longhorn, Vianor, Polfärskt Bröd, Svenska Franchise Föreningen, Norges Franchiseforening, European Franchise Federation.

Vi utvecklar och förbättrar din kedja

De flesta kedjor har stor utvecklingspotential. Våra erfarna specialister ser hur din kedja kan förbättras och nå en högre lönsamhet. Utifrån kedjans specifika förutsättningar analyserar vi och tar fram en strategisk plan för hur den kan nå full potential. Vi tar din kedja till nästa nivå.

Hur kan din kedja förbättras?

Franchisekedja

 • Drift/operations
 • Finansiering
 • Etablering
 • Marknadsföring
 • Rekrytering
 • Hitta rätt franchisetagare
 • Konceptefterlevnad
 • Arbetsfördelning
 • Supportkontor
 • Avgiftsstruktur och leverantörsbonus
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Ekonomisk uppföljning
 • Kontroll och kvalitetsskillnader
 • Relation/samverkan mellan franchisetagare och franchisegivare

Kedja med ägda enheter

 • Drift/operations
 • Finansiering
 • Etablering
 • Marknadsföring
 • Rekrytering

Vår metod för att din kedja ska nå full potential

I ett första steg gör vi en behovsanalys. I steg två väljer du vilka tjänster du vill fokusera på.

Steg 1

Workshop och beslutsunderlag

Steg 2

Skräddarsytt handlingsprogram

Steg 1 – Workshop och beslutsunderlag

Franchisekedja:

 • Finns utmaningar bland existerande franchisetagare?
 • Hur fungerar rekrytering av franchisetagare?
 • Är det många buggar i driftskonceptet/operations?
 • Finns brister i det befintliga franchisekonceptet?
 • Saknas/är franchiseprospektet bristfälligt?
 • Saknas/har handboken brister, eller är det få som läser den?
 • Är avtalet bristfälligt?
 • Saknas finansiering för expansion?

Kedja med ägda enheter:

 • Utbildning
 • Kvalitetssäkring
 • Finansiering
 • Etablering
 • Marknadsföring
 • Rekrytering

Steg 2 – Skräddarsytt handlingsprogram

Startpaket för franchising

 • Förbättring av konceptet
 • Ändring av franchiseprospekt, franchiseavtal och handbok
 • Ändring av franchiseavgifter och bonussystem
 • Supportkontor och franchisetagarnas ansvar

Ägda enheter

 • Driftskonceptet
 • Finansiering
 • Handböcker
 • Driftskoncept
 • Ledning
 • Utbildning och kvalitetssäkring

Utbildning och kvalitetssäkring

Utbildningsprogram, kvalitetssäkringsprogram samt utvärdering och effekt.

Expansion och rekrytering

Marknadsföring till fastighetsägare och franchisetagare, rekryteringar, förhandlingar med fastighetsägare samt hyresavtal.

Digitalisering

Kunddata, digital marknadsföring, kundklubb, kundleverantörer samt marknadsföring för att hitta franchisetagare.

Operations – Drift

Förbättringar i drift, personal, ekonomi, utbildning, kvalitet etc.

Låt oss ta din kedja till nästa nivå!

Vi hjälper dig även att starta upp din kedja.

Kontakta oss