Franchiseguiden lanserad 2 mars

En ambitiös hand- och uppslagsbok för dig som ska bygga en franchisekedja eller redan driver en. Boken är också värdefull för advokater, domare, styrelseledamöter samt för konsulter och studenter. Norska boken Franchiseguiden är 250 sidor professionell rådgivning om hur man bygger och driver en franchisekedja. Författare är Jonas Ideström, Anders Fernlund och Endre Storløkken som alla tre har 25-30 års erfarenhet av franchising, alla tre är medlemmar i FranchiseArkitekt.

Franchising – något man kan äta?

Franchising är sannolikt den snabbast växande expansionsmodellen för nyföretagande i världen. Trots att både norskt och internationellt näringsliv är fullt av företag som använder sig av franchising har många en ganska diffus aning om vad det innebär. Franchiseguiden benar ut frågan och ger dig en tydlig definition om vad franchise är men också vad det inte är.

Kraftig tillväxt av franchise i Skandinavien

Franchising har vuxit mycket kraftigt i Norge, särskilt de senaste 10– 15 åren. I Franchiseguiden presenterar vi den senaste statistiken i Norge och Sverige.

Är alla koncept lämpliga för franchise?

Med rätt förutsättningar kan en expansion med franchising bli en mycket lönsam affär. Men alla affärskoncept är inte lämpade för franchising. Därför gäller det att göra en noggrann analys av konceptets förutsättningar innan man börjar förbereda en franchise- expansion. Franchiseguiden visar hur en sådan bedömning ska gå till och erbjuder praktiska metoder för bedömningen.

Hur man bygger en franchisekedja

Att göra noggranna förberedelser är A och O för varje franchisekedja. Många tror att franchising är en juridisk modell och att det man i för- sta hand måste ta fram är ett franchiseavtal. Inget kan vara mer fel. Franchiseguiden beskriver i detalj ett professionellt projekt för hur man bör bygga en hållbar franchisemodell.

Ekonomin i en franchise

Franchiseguiden visar hur man ska beräkna kapitalbehov, franchiseavgifter, priser på varor och tjänster in en franchisekedja. Vidare beskrivs hur man bör styra betalningsflöden och säkerheter i boken. Alla nödvändiga kalkylmodeller för beräkningar beskrivs i detalj.

Affärsplan för en franchisekedja

Franchiseguiden behandlar hur en affärsplan för en franchiseexpansion ska göras och vilka moment den bör innehålla, samt vilka avvägningar som måste göras. Franchiseguiden visar hur man bör göra en etableringsplan, hur man delar in en marknad och vilka rättigheter som är lämpade för varje modell.

Att driva en franchisekedja

Franchiseguiden behandlar hur driften av en franchisekedja bör gå till. Det samarbete som finns mellan franchisegivare och franchisetagare bygger i grunden på en väl genomtänkt arbetsfördelning. Denna arbetsfördelning avspeglas i franchiseavtal respektive handbok och skapar förutsättningar för vilka arbetsuppgifter parterna ska ha i det dagliga samarbetet. Det visar hur supportkontoret bör arbeta, hur franchisetagaren bör arbeta och hur man bör lägga upp olika rådgivande organ.

Franchising i juridiken

Franchising är ett affärsmässigt samarbete mellan två fristående företagare. Den ene företagaren – franchisegivaren – har en affärsidé och har kring denna idé skapat ett koncept som bland annat inkluderar ett varu- märke. Den andre företagaren – franchisetagaren – vill ”hyra” rätten att driva en enhet (butik, restaurang, kontor eller liknande) enligt det givna konceptet och under det givna varumärket.

Franchising är i sig inte en juridisk skapelse eller en juridisk sam- arbetsform. Men likt alla kommersiella samarbetsformer hamnar man snart i juridiska regelverk eftersom franchising omgärdas av samma lagar och regler som all affärsverksamhet. I Franchiseguiden går vi igenom aktuella rättsområden, lagar, avtal och de legala avvägningar som är lämpliga att göra. Vi behandlar särskilt franchiseavtalet, dess innehåll, rättigheter och skyldighet och ett långt antal områden som måste bedömas när man skriver ett franchiseavtal.

Handboken – en bilaga till avtalet

Handboken ingår som en bilaga till franchiseavtalet. Franchiseguiden beskriver i detalj vad handboken är, dess användningsområden, dess juridiska betydelse, vad den bör innehålla och hur man bör skriva och publicera den till franchisetagarna.

Handboken kan ha många namn – manual, driftshandbok, operations manual – men är alltid samma instrument som ger instruktioner kring den dagliga driften av verksamheten. Som franchisegivare vill man dra upp huvudreglerna i avtalet samtidigt som man ger detaljregleringen i handboken. Ett avtal som innehåller detaljregler skulle bli alltför om- fattande och dessutom omöjligt att arbeta med. Ett avtal är en handling mellan två parter där det krävs bådas medgivande till ändring av innehållet. En handbok med instruktioner om den dagliga driften måste kunnaändras löpande i takt med att de affärsmässiga omständigheterna förändras.

Exempel från verkligheten

Franchiseguiden bygger på författarnas 25-30 år långa erfarenhet av att praktiskt bygga upp och driva franchisekedjor samt den juridik som omgärdar affärsmetoden franchising. Från denna erfarenhet har vi i boken byggt in referenser till case från verkligheten. Det dyker upp i en mängd fotnoter och hela avsnitt i Franchiseguiden.

Rekrytering av franchisetagare

Den mest kritiska fasen i uppbyggnaden av ett franchisesystem är rekryteringen av franchisetagare. Därför krävs det att man gör en synnerligen god analys av vilken typ av franchisetagare verksamheten behöver.Franchiseguiden beskriver i detalj hur en effektiv rekrytering skall ske.

Franchiseguiden

Franchiseguiden kan beställas här. Vi hoppas att du får glädje av boken och att vi inspirerar dig. Tanken är att du ska kunna använda boken som uppslagsbok i framtiden och kunna gå tillbaka för att se hur vi behandlat det ämne du för tillfället funderar på. Om det fungerar så har vi lyckats med vad vi ville.

När boken nu är klar inser vi att den har blivit drygt 250 sidor utan att vi egentligen mer än skummat på ytan när det gäller ämnet franchising.

Om du har några följdfrågor så är du välkommen att kontakta författarna.

Nordens främsta experter på Franchise

FranchiseArkitekt är specialister inom varje område med anknytning till franchise. Vår affärsidé är att erbjuda marknadens bästa kompetens inom de områden där franchiseföretag har viktiga behov.

Läs mer
Kontakta oss