Handbok

Handbok

Handbok

En Handbok är ett av de viktigaste verktygen för att säkerställa att alla enheter i en kedja levererar det som konceptet lovar.

Handboken ska innehålla konceptbeskrivning och förmedla vad varumärket står för; den ska också innehålla instruktioner om hur det dagliga arbetet ska utföras samt olika typer av checklistor.

Handboken är en juridisk del och utgör en del av Franchiseavtalet.

Arbetet med att ta fram en Handbok görs alltid gemensamt med Franchisearkitekt och franchisegivaren. Arbetet börjar med gemensam genomgång av befintligt material. Utifrån detta och tidigare genomfört arbete gör vi en behovsanalys. Vi sätter samman en projektgrupp som arbetar med projektet Handbok. Tillsammans arbetar vi fram materialet i de olika delarna som ska ingå i Handboken, bland annat:

  • Konceptbeskrivning
  • Sortiment
  • Marknadsföring
  • Försäljning
  • Inköp
  • Rollfördelning

För att all information ska vara uppdaterad och alltid finnas tillgänglig arbetar vi för de flesta kunders räkning med ett webbaserat system Chainformation, som är speciellt framtaget för att underlätta och säkerställa arbetet i kedjor, filialföretag och franchisesystem. Vi hjälper er att utveckla en Handbok som är anpassad till ert franchisekoncept oavsett var i processen ni befinner er.

Handbok

Kontakta oss