I vissa sammanhang går inte samarbetet mellan franchisegivare och franchisetagare utan friktion. Tvister mellan parterna i franchiseavtal löses genom förhandling eller med hjälp av domstol eller skiljenämnd. I samtliga tvister är det klokt att ha med juridisk sakkunskap. Vår erfarenhet av tvistelösning går mer än 25 år tillbaka i tiden.