För att säkerställa en franchisekedja eller annat flerfilial företag över tiden krävs att man arbetar med kvalitetssäkring. Kvalitetssäkringen blir också ett verktyg för att utveckla kedjan och följa med de förändringar som sker i marknaden.

För båda parters skull i ett franchisesystem använder man sig bäst av en strukturerad metod för att mäta och genomföra kvalitetssäkringar. Det handlar här inte om en persons personliga tyckande och kan inte hanteras styvmoderligt. Att genomföra kontinuerliga mätningar och arbeta strukturerat med dessa leder kedjan och alla som arbetar inom den framåt. Mätningarna görs inte enbart för att franchisegivaren ska kunna säkerställa konceptets efterlevnad ur sitt perspektiv utan lika mycket för att de enskilda franchisetagarna ska känna sig säkra på att kollegorna hanterar konceptet på ett korrekt sätt.

Vi erbjuder ett strukturerat och lättarbetat system där vi tillsammans med kunden genomför mätningar. Informationen analyseras och vi är med i processen med arbetet som följer efter mätningen.